HÌNH THỨC THANH TOÁN

  • COD: Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt
  • THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG